مدت زمان تحویل
.............................................................................
اطلاعات حساب بانکی
.............................................................................
قوانین و مقررات
.............................................................................
حامیان باشگاه
.............................................................................
همکاری با سایت
.............................................................................
باشگاه زبان آموزان
............................................................................. 
انجمن های تخصصی زبان انگلیسی
............................................................................. 
فروشگاه زبان انگلیسی
............................................................................. 
نکته های روزانه زبان انگلیسی
............................................................................. 
جستجو در مطالب سایت
.............................................................................
 
............................................................................. 

 

باشگاه مترجمین زبان انگلیسی
سرویس آنلاین ترجمه فوری و شبانه روزی انگلیسی به فارسی

مدت زمان تحویل
........................................................................................................

ترجمه متن های ارسالی از انگلیسی به فارسی :    هر یک روز =  2 الی 4 صفحه
تحقیق دانش آموزی + تایپ :   تحقیق 21 صفحه ای  =   2  روز
پروژه دانشجویی :  تحقیق 22 صفحه ای  =  4 الی  10 روز
ارسال کتاب  الکترونیکی سفارشی =  در صورت یافتن  1 روز
ارسال مقاله سفارشی = در صورت یافتن 2 الی 7 روز
تایپ متن  1 الی 3 صفحه = یک روز
ترجمه کتاب = توافقی
معرفی پایگاه های علمی =  یک الی 3 روز
 برگردان عینی کاتالوگ های انگلیسی به فارسی (همراه با محتوای تصویری)  =  3 الی 12 روزتوجه :  در صورتی که درخواست شما حابت اورژانسی دارد لطفا با ارسال پیام آنلاین نوع سرویس درخواستی خود و زمان پیشنهادی خود را اعلام نمایید . ارسال پیام آنلاین

2008-2009 English Translators Club ,Inc. All Rights Reserved.