مدت زمان تحویل
.............................................................................
اطلاعات حساب بانکی
.............................................................................
قوانین و مقررات
.............................................................................
حامیان باشگاه
.............................................................................
همکاری با سایت
.............................................................................
باشگاه زبان آموزان
............................................................................. 
انجمن های تخصصی زبان انگلیسی
............................................................................. 
فروشگاه زبان انگلیسی
............................................................................. 
نکته های روزانه زبان انگلیسی
............................................................................. 
جستجو در مطالب سایت
.............................................................................
 
............................................................................. 

 

باشگاه مترجمین زبان انگلیسی
سرویس آنلاین ترجمه فوری و شبانه روزی انگلیسی به فارسی

تعرفه خدمات
........................................................................................................

بهای ترجمه هر صفحه 1850 تومان می باشد .
بهای تایپ برای هرصفحه ترجمه 650 تومان می باشد .
بهای انجام تحقیق دانش آموزی (22 صفحه ) در هر موضوعی 15000 تومان می باشد .
بهای انجام تحقیق دانشجویی (20 صفحه ) در صورت تایید انجام ، 25000 تومان خواهد بود .
تهیه مقاله در تمامی رشته های دانشگاهی و موضوعات مطرح 20000 تومان خواهد بود .
تهیه کتاب الکترونیکی مابین 30000 تا 100000 تومان خواهد بود .
تایپ متن بین 2000 تا 5000 تومان خواهد بود .
برگردان عینی کاتالوگ ها و بروشورها به ازای هر صفحه 3000 تومان خواهد بود .

 

توجه :   در صورت عدم توافق با تعرفه اعلامی لطفا با ارسال پیام آنلاین علت عدم توافق و مبلغ پیشنهادی خود را اعلام نمایید تا بررسی شود .   ارسال پیام آنلاین


نکات مهم
........................................................................................................

اگر تعداد صفحات ترجمه در یک روز بیش از 2 صفحه باشد ،  35 درصد افزایش قیمت خواهد داشت .
برای کارهای کمتر از 30 هزار تومان تمامی مبلغ دریافت خواهد شد
.
برای کارهای بیش از 30 هزار تومان طی 2 مرحله دریافت می شود .
کارهای بیش از 10 صفحه ، 25 درصد افزایش قیمت خواهند داشت .
کارهای بیش از 50 صفحه ، با توجه به حفظ حقوق معنوی و مادی توافقی خواهد بود .
در صورت فسخ سفارش 25 درصد مبلغ بعنوان خسارت دریافت خواهد شد . 

 

شما می توانید متون خود را جهت ترجمه از طریق پست الكترونیك برای ما ارسال كنید و طبق یك زمان بندی معین ترجمه آن را به صورت تایپ شده از همان طریق دریافت كنید

2008-2009 English Translators Club ,Inc. All Rights Reserved.