خلاصه مطالب زمانها در زبان انگلیسی

خلاصه مطالب زمانها در زبان انگلیسی

: عنوان فارسی

A brief about Tenses in English language

: عنوان انگلیسی

کتاب های آموزشی فارسی زبان

: طبقه بندی
  : توضیحات کوتاه
زمانها در زبان انگلیسی

به دلیل اهمیّت پایه ای بحث زمانها بر آن شدیم تا خلاصه ای از مبحث زمانها و نکات اصلی معلوم و مجهول را یک جا در قالب یک کتاب الکترونیک ارائه کنیم.
این کتاب الکترونیک آموزشی بسیار کم حجم و در عین حال بسیار کاربردی و خوش ویرایش است!
این کتاب می تواند جواب گوی نیاز زبان آموزان در سطح ابتدایی آموزش زبان انگلیسی باشد.
..................................................................

مطالب این کتاب الکترونیک شامل موارد زیر است :

زمان حال ساده
زمان حال استمراری
زمان ماضی ساده
زمان ماضی استمراری
زمان ماضی نقلی ( زمان حال کامل )
زمان ماضی نقلی استمراری ( زمان حال کامل استمراری )
زمان ماضی بعید
زمان ماضی بعید استمراری
زمان آینده ساده
زمان آینده استمراری
زمان آینده کامل
زمان آینده کامل استمراری
آینده در گذشته
خلاصه مطالب معلوم و مجهول
..................................................................
امید است مورد توجّه و استقبال مخاطبان عزیز قرار گیرد.

فارسی : زبان

باشگاه زبان آموزان

: مولف/ناشر
PDF : فرمت فایل 190 KB : حجم فایل
12 : تعداد صفحات www.learn-english.ir : رمز فایل
      : دریافت فایل