1100 لفت پرکاربرد در اخبار انگلیسی

1100 لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی

: عنوان کتاب

کتاب های آموزشی فارسی زبان

: طبقه بندی
  : توضیحات کوتاه

گروه نرم افزاری دستیار آموزش انگلیسی در پی سالها جستچوی مداوم در اینترنت ، به منابع جالبی دست یافته است که این منابع میتوانند سرعت زبان آموزان را در رسیدن به سرمنزل مقصود تا حد قابل توجهی افزایش دهند. کتابی که پیش رو دارید مجموعه معروف 1500 لغت کلیدی است که 400 لغت آن بدلیل سادگی بیش از حد حذف شده اند. برای تمام این لغات هم ترجمه انگلیسی و هم ترجمه فارسی وجود دارد که در ترجمه فارسی نیز معنی دقیق کلمه ( آنگونه که مد نظر منبع بوده ) آورده شده است.

این محصول یکی از محصول های آموزشی گروه نرم افزاری دستیار آموزش انگلیسی است که بر روی سایت باشگاه زبان آموزان یافت می شود! دو محصول زیر از دیگر محصول های این گروه آموزشی می باشند :

1 – ساده ترین ، کوتاهترین و کاربردی ترین جملات انگلیسی

2 – گزیده ی ضرب المثل های انگلیسی

فارسی : زبان okhdar : مولف/ناشر
PDF : فرمت فایل 1.17 MB : حجم فایل
66 : تعداد صفحات www.learn-english.ir : رمز فایل
      : دریافت فایل