گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی - سعید عنایت پور

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی - سعید عنایت پور

: عنوان کتاب

کتاب های آموزشی فارسی زبان

: طبقه بندی
  : توضیحات کوتاه
کتاب الکترونیکی گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی - نوشته آقای سعید عنایت پور - منبع عالی یادگیری گرامر برای افراد مبتدی تا متوسط است. نکته شایان ذکر در مورد این کتاب اینست که مطالب آن از سطح بسیار ساده شروع شده و گرامر تا سطح بالایی آموزش داده می شود لذا برای افراد مبتدی بسیار مناسب بوده و افرادی که قبلاً انگلیسی را به خوبی آموزش دیده اند می توانند از این مطالب به عنوان یک مجموعه کامل گرد آوری شده جهت مرور آموخته هایشان استفاده کنند.
بخش اول این کتاب شامل مطالب پایه‌ای گرامر است . ادامه کتاب هم به انواع زمانها، ساختار انواع جملات و سایر نکات گرامری می پردازد.
فارسی : زبان سعید عنایت پور : مولف/ناشر
PDF : فرمت فایل 1 MB : حجم فایل
185 : تعداد صفحات www.learn-english.ir : رمز فایل
      : دریافت فایل